0623.jpg

2019年世界男排國家聯賽第四週6/23(日)~6/24(一)賽事網路直播

 

參賽隊伍及分組

 

轉播時間及場次如下:以下為台北時間

 

6/23(日)19:00~21:30 澳洲vs葡萄牙(伊朗站)

網址:http://live.qq.com/10067112

網址:http://live.qq.com/10041521

網址:http://live.qq.com/10053497

網址:http://live.qq.com/10007060

 

 

6/23(日)22:00~24:30 伊朗vs法國(伊朗站)

網址:http://live.qq.com/10001822

網址:http://live.qq.com/10009454

網址:http://live.qq.com/10072053

網址:http://live.qq.com/10037742

網址:http://live.qq.com/10066515

 

 

6/23(日)23:00~01:30 阿根廷vs塞爾維亞(義大利站)

網址:http://live.qq.com/10015845

網址:http://live.qq.com/10001822

網址:http://live.qq.com/10053497

網址:http://live.qq.com/10007060

網址:http://www.xn--uivo-lbb.com/Sport-Klub-1-uzivo-stream?fbclid=IwAR0yZrsASgLUpxbIPIUbIyYp1NCjtzSAsPyahxiIbsIoWl216sIFmoTVj2Q

 

 

6/24(一)01:00~03:30 日本vs加拿大(美國站)

網址:http://live.qq.com/10067112

網址:http://live.qq.com/10009454

網址:http://live.qq.com/10053497

網址:http://live.qq.com/10007060

 

 

6/24(一)02:00~04:30 義大利vs波蘭(義大利站)

網址:http://live.qq.com/10067112

網址:http://live.qq.com/10009454

網址:http://live.qq.com/10072053

網址:http://live.qq.com/10037742

 

 

6/24(一)05:00~07:30 保加利亞vs德國(巴西站)

網址:http://live.qq.com/10001822

網址:http://live.qq.com/10009454

網址:http://live.qq.com/10072053

網址:http://live.qq.com/10037742

 

 

6/24(一)05:30~08:00 美國vs中國(美國站)

網址:http://live.qq.com/10015845

網址:http://live.qq.com/10001822

網址:http://live.qq.com/10053497

網址:http://live.qq.com/10007060

 

 

6/24(一)08:00~10:30 巴西vs俄羅斯(巴西站)

網址:http://live.qq.com/10015845

網址:http://live.qq.com/10001822

網址:http://live.qq.com/10053497

網址:http://live.qq.com/10007060

 

 

全站熱搜

vhouse2u 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()